Dom i målet rörande grova bedrägerier och grova bidragsbrott avseende assistansersättning

2021-08-12

Tingsrätten har ansett att det är bevisat att de tilltalade tillsammans och i samförstånd med varandra och med hjälp av ett assistansbolag har begått grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan och Göteborgs stad. Medgärningsmän har bland annat varit s.k. pappersassistenter som inte utfört något assistans­arbete i verklig mening utan lämnat tillbaka utbetalade löner till huvudmännen. För en av brukarna har assistansersättningen använts till att ordna anställning och försörjning av flera familjemedlemmar. Dessa familjemedlemmar har också dömts för grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan.

Brottsligheten har pågått under åren 2012–2020 och totalt har mer än 40 miljoner kr utbetalats från Försäkringskassan och Göteborgs stad för fyra brukare.

Brotten har, i huvudsak, gått till på det sättet att brukarna har överdrivit sina behov och därigenom vilselett Göteborgs stad eller Försäkringskassan att bevilja dem ersättning för personlig assistans, trots att det inte haft behov av den. Den assistansersättning som sedan betalats ut har istället använts till huvudmännens levnadskostnader, konsumtion och privata investeringar. En mindre del har också gått till medgärningsmän och till svarta löner till en del av de personer som uppträtt som assistenter men som utfört andra arbetsuppgifter än sådana som omfattas av rätten till personlig assistans. Dessa personer har i stor utsträckning varit fattiga personer från Balkan och Rumänien, varav en del lockats till Sverige i förhoppning om att få uppehålls- och arbetstillstånd. De har sedan fått arbeta med diverse tjänsteuppgifter för huvudmännen för låga svarta löner plus mat och husrum.

Av de 22 som var åtalade i målet döms 14 till fängelse i mellan tio månader till sju år och sex månader. Fyra döms till villkorlig dom och böter och fyra frikänns. De dömda ska även betala stora belopp i skadestånd till Försäkringskassan och Göteborgs stad.