Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2018-03-12

 Utformningen av ett förfrågningsunderlag har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.

Share Öppna i ny flik

Försäljning av lagböcker

2018-03-09

 Växjö tingsrätt har påbörjat försäljning av begagnade lagböcker.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2018-03-09

 Fråga om ett bolag, vars verksamhet består i att saluföra mejeriprodukter, har rätt till avdrag för utgifter för att kompensera den klimatpåverkan som följer av bl.a. produktionen av vissa av bolagets produkter (klimatkompensation). (Mål nr 4428-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3411-16).

Share Öppna i ny flik

23-åring friad för angrepp mot polisbil i Malmö

2018-03-08

 Malmö tingsrätt har idag frikänt en 23-årig man som stått åtalad för allmänfarlig ödeläggelse avseende en polisbil i Malmö.

Share Öppna i ny flik

Avstängning av nämndemän

2018-03-08

 Solna tingsrätt har idag stängt av två av de nämndemän, som deltagit i ett uppmärksammat mål om misshandel, från vidare tjänstgöring.

Share Öppna i ny flik

Beslut i Mantorpsmålet B 2248-17

2018-03-08

 Linköpings tingsrätt har i dag beslutat att den man som åtalats för två fall av mord i Mantorp ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Share Öppna i ny flik

Försäljning lagböcker

2018-03-08

 Göta hovrätt har påbörjat försäljning av begagnade lagböcker.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet Arica Victims KB mot Boliden Mineral AB

2018-03-08

 Tingsrätten har lämnat Arica Victims skadeståndstalan mot Boliden Mineral AB utan bifall. Målet gäller 796 chilenska privatpersoners krav på sammanlagt drygt 100 miljoner kr mot Boliden för att de ansett sig skadade av arsenikhaltigt våtverksslam som Boliden överlåtit och transporterat till ett chilenskt bolag i Arica i Chile. Arica Victims har övertagit kraven från privatpersonerna. Arica...

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Luleå fastställer beslut om licensjakt efter lodjur

2018-03-07

 Förvaltningsrätten i Luleå har i dag meddelat dom i fyra mål, som gäller licensjakt efter lodjur i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden, vilket innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt efter totalt 63 lodjur tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden den 1 mars 2018 till och med den 15...

Share Öppna i ny flik

Rättsväsendet besöker gymnasieskolor

2018-03-07

 Med start i mars 2018 besöker rättsväsendet gymnasieskolor i Helsingborg för att möta elever och berätta om sina roller i samhället.