Dom i mål om upphandling

2018-10-19

En direktupphandling är inte detaljreglerad i upphandlingslagarna. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål där en sådan upphandling klandrats funnit att avsaknaden av detaljreglering gör att de allmänna principerna för upphandling ger den upphandlande myndigheten en stor handlingsfrihet när det gäller på vilket sätt konkurrensutsättning av en direktupphandling ska göras.

Bifogade filer: Mål nr 3830-17 Senast ändrad: 2018-10-19