Dom i mål om skyddande av brottsling, grovt brott

2022-06-28

Tingsrätten har i dag meddelat dom i mål B 466-22 angående åtal för skyddande av brottsling, grovt brott. Den tilltalade, en advokat som haft uppdrag som offentlig försvarare i tingsrätten, döms i enlighet med åtalet för skyddande av brottsling, grovt brott, till villkorlig dom och dagsböter. I domen finner tingsrätten att det är bevisat att den tilltalade advokaten förmedlat information mellan en klient som varit häktad och belagd med restriktioner och en eller flera personer som inte var frihetsberövade. Klienten var åtalad för grovt vapenbrott och medhjälp till försök till mord. Informationen rörde tillskapandet av ett till utredningsläget i det målet anpassat falskt bevis i form av utplacering av en pluggad pistol i ett källarförråd. Det falska beviset medförde att klienten frikändes. Tingsrätten har bedömt att advokatens handlande utgör skyddande av brottsling, grovt brott. Brottet är grovt bl.a. med hänsyn till att advokaten missbrukat rätten som offentlig försvarare att fritt kommunicera med en brottsmisstänkt klient som är häktad.

 

 

Ansvarig domare i målet är rådmannen Joakim Hugoson, tel. 035-152574.