Dom i mål om rättsprövning

2023-06-14

Ägare till fastigheter i Hudiksvalls kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.