Dom i mål om rättsprövning

2021-11-30

Ägaren till en fastighet i Tjörns kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.