Dom i mål om rättsprövning

2021-05-05

Trafikverket beslutade i oktober 2019 att fastställa en vägplan för ombyggnad av väg E22 i Lunds kommun. Beslutet överklagades till regeringen. Regeringen avvisade vissa överklaganden och avslog övriga. Två privatpersoner, en samfällighetsförening och en naturskyddsförening ansökte inom föreskriven tid om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att avvisa ansökan från de två privatpersonerna samt beslutat att regeringens avslagsbeslut ska stå fast.