Dom i mål om rättsprövning

2020-03-16

Ägare till fastigheter i Trelleborgs kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.