Dom i mål om rättsprövning

2019-02-27

Fastighetsägare hade hos regeringen överklagat beslut i fråga om bygglov för fastighet som ligger i anslutning till Pagla övningsfält i Bodens kommun, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 5647-18 Senast ändrad: 2019-02-27