Dom i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-06-14

Tingsrätten har beslutat att den åtalade mannen ska vara häktad till dess domen meddelas eller annat beslutas.

Efter att domen har meddelats kommer den ansvarige domaren, rådmannen Elin Carbell Brunner, att finnas tillgänglig för frågor.

Dessutom kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande.

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till orebro.tingsratt@dom.se.