Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-06-04

Mervärdesskatt tas som huvudregel ut med en skattesats om 25 procent. För tjänster som avser personbefordran gäller dock en lägre skattesats om 6 procent.Ett bolag som tillhandahåller elsparkcyklar ansökte om förhandsbesked för att få veta om dess tjänst omfattas av denna lägre skattesats. Högsta förvaltningsdomstolen fann, mot bakgrund av bolagets beskrivning av tjänsten, att bolaget endast tillhandahåller ett fordon som kunden kan använda för att själv transportera sig och att bolaget alltså inte ombesörjer transporten som sådan. Den lägre skattesatsen för personbefordran var därför inte tillämplig.