Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-10-25

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i ett tidigare avgörande att de moduler som ett bolag hyrde ut inte var fast egendom. Uthyrningen var därför skattepliktig (HFD 2012 ref. 53). Bolagets uthyrning av moduler idag sker på i stort sett samma sätt som då. Varken senare tillkommen praxis från EU-domstolen eller den nya definitionen av fastighet i mervärdesskattesammanhang som tillkom 2017 medför enligt Högsta förvaltningsdomstolen att det ska göras en annan bedömning av uthyrningen idag.

Bifogade filer: Mål nr 1887-18 Senast ändrad: 2018-10-25