Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-06-04

Om en arbetsgivare låter sina anställda få gratis eller subventionerade måltider ska den anställde beskattas för så kallad kostförmån. Förmån av fri kost värderas enligt schablon. En snabbmatsrestaurang tänkte erbjuda sina anställda att till marknadspris få köpa ett urval av de råvaror och halvfabrikat som restaurangen använde i sin verksamhet. De anställda skulle sedan tillaga dessa på sin obetalda rast. En anställd på restaurangen ansökte om förhandsbesked för att få reda på om hon skulle beskattas för kostförmån om hon tog del av erbjudandet. Skatterättsnämnden ansåg att tillhandahållandet av råvaror utgjorde en sådan måltid som omfattas av reglerna om kostförmån. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde emellertid att den anställda inte skulle påföras kostförmån om hon tog del av erbjudandet. Skälet var att Högsta förvaltningsdomstolen tidigare har bedömt att anställda som köper färdiga, frysta rätter i en automat som arbetsgivaren tillhandahållit inte får en kostförmån när arbetsgivaren inte subventionerar måltiden. Det saknades skäl att göra en annan bedömning när arbetsgivaren i stället tillhandahöll råvaror. En ledamot var skiljaktig.