Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-03-25

En person som behållit sin tidigare permanentbostad i Sverige efter utflyttningen har vid en samlad bedömning ansetts ha väsentlig anknytning hit vid två tidpunkter. Förhandsbesked om inkomstskatt.