Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-06-24

 

Som huvudregel ska alla inkomster och förmåner som en arbetstagare får på grund av sin anställning tas upp som intäkt och beskattas. Personalvårdsförmåner av mindre värde är dock undantagna från beskattning. Som personalvårdsförmån räknas bl.a. möjlighet att utöva enklare slag av motion och annan friskvård. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett friskvårdsbidrag om 6 500 kr inte utgör en personalvårdsförmån av mindre värde.

 

 

 

Bifogade filer: Mål nr 6561-18 Senast ändrad: 2019-06-24