Dom i mål om bl.a. människorov och synnerligen grov misshandel

2020-07-14

I målet var nio ungdomar åtalade för människorov och synnerligen grov misshandel. Enligt åklagaren hade målsäganden i denna del bemäktigats och förts till flera olika platser under det att gärningsmännen utsatte honom för misshandel. Åklagaren gjorde också gällande att en eller flera av de åtalade hade fäst målsäganden i en stol eller rullstol och sänkt ned honom under ytan i kallt vatten. Tingsrätten har kommit fram till att utredningen inte är tillräcklig för att åklagaren ska anses ha bevisat att samtliga av de nio åtalade har gjort sig skyldiga till människorov och synnerligen grov misshandel. Tingsrätten finner inte heller bevisat att någon av de åtalade har gjort sig skyldig till det påstådda förfarandet innefattande en stol eller rullstol. Däremot döms sex av de åtalade för människorov, mindre grovt brott, och två av dem för grov misshandel. En av de åtalade döms för både människorov och grov misshandel.

 

Tingsrätten dömer den person som utsattes för människorovet samt två andra personer för rån; rånet har begåtts mot en av de personer som döms för människorovet. Påföljderna bestäms till bl.a. fängelse och skyddstillsyn i kombination med fängelse. Rätten är enig i sin bedömning.

 

Kontakt: Robert Green