Dom i mål om bilbränder i sydvästra Skåne

2020-02-07

Det var under perioden maj till juli 2019 som en mängd bilbränder ägde rum i sydvästskåne. I anslutning till en brand i Furulund i Kävlinge kommun den 27 juli 2019 greps paret sedan polisen upptäckt att de också blivit iakttagna i anslutning till andra bilbränder på olika platser under de föregående månaderna.

Genom analys av innehållet i deras mobiltelefoner kunde polisen binda dem till ytterligare flera platser där bilar brunnit under samma period. I mobilerna anträffades såväl lagrade data som visar var mobilerna befunnit sig vid olika tidpunkter som filmer på brinnande bilar som spelats in med mobilerna på flera av brandplatserna.

Bränderna har alla anlagts genom att bensin hällts ut på parkerade bilar och sedan antänts. De har alla börjat på natten, mestadels mellan kl. 2 och 3, och lett till att ett stort antal bilar blivit utbrända eller brandskadade. Ett femtiotal drabbade har begärt skadestånd av paret.

Mannen, som tidigare gjort sig skyldig till omfattande och allvarlig brottslighet, har förnekat att han haft del i någon av bränderna. I flera fall har han gjort gällande att det varit en ren slump att han kommit till platser där bilar redan brann och i andra fall har han sagt att han inte befunnit sig på brandplatserna eller saknar minne av vad han gjort och sett.

Kvinnan, som tidigare är ostraffad, har medgett att hon befunnit sig på 10 av de 13 brandplatserna. Hon har gjort gällande att mannen utsatt henne för misshandel och hot och att hon därför känt sig tvingad att delta i de bilbränder han tog initiativ till och anlade.

Mannen döms för mordbrand vid två tillfällen och mindre allvarlig mordbrand vid ytterligare fem tillfällen medan kvinnan döms för mordbrand vid ett tillfälle, två fall av mindre allvarlig mordbrand, samt två fall av medhjälp till detta brott, ett fall av grov skadegörelse och en skadegörelse av normalgraden.

Tingsrätten tror på kvinnans berättelse om att hon utsatts för viss misshandel och hot från mannens sida.

- Rätten anser dock inte att detta kan frita henne från ansvar och inte heller i att det någon högre grad kan minska brottens straffvärde, med hänsyn till de många allvarliga brott hon varit delaktig i under flera månaders tid, säger chefsrådmannen Thed Adelswärd vid Lunds tingsrätt.

Både mannen och kvinnan ska stanna kvar i häkte.

En nämndeman är skiljaktig och vill att kvinnan ska dömas till fängelse i tre år och sex månader.