Dom i mål angående yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

2018-10-19

Huvudförhandling hölls den 27-28 september 2018 under medverkan av jury. Åtalet gällde ursprungligen 107 åtalspunkter. Under förhandlingen lade Justitiekanslern (åklagaren) ner åtalet under en av åtalspunkterna. Efter förhandlingen framställde rätten 106 frågor till juryn om det aktuella materialet utgjorde yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp eller inte. Efter överläggning besvarade juryn rättens frågor med ”ja” i 104 fall och ”nej” i 2 fall – frågorna knutna till åtalspunktera 48 och 57.

 

Rätten (tre juristdomare)  har därefter haft överläggning avseende de 104 frågor som av juryn besvarats med ”ja”. Rätten har gjort bedömningen att åklagaren i 61 fall presenterat övertygande bevisning för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Rätten har bedömt att materialet som publicerats varit sådant att det uttrycker missaktning mot viss folkgrupp på ett sådant sätt som avses i paragrafen om yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Rätten har också konstaterat att en fällande dom i dessa fall inte skulle stå i strid med grundläggande fri- och rättigheter, bland annat i Europakonventionen och Regeringsformen.

 

Mannen frikänns från åtal för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i sammanlagt 46 fall. Förutom den åtalspunkt som åklagaren lagt ner och de två åtalspunkter som juryn besvarade med ”nej” har alltså rätten friat mannen i 43 fall.

 

Tingsrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och dagsböter.

 

Senast ändrad: 2018-10-19