Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-12-08

Omvårdnadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken ska inte tas med vid beräkningen av om en anknytningsperson uppfyller försörjningskravet enligt utlänningslagen.

MIG 2023:16pdf