Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-05-19

Ett offentligt biträde som förordnats för en förvarstagen person kan inte beviljas ersättning för arbete med att överklaga ett beslut om uppsikt som har fattats i samband med att förvarsbeslutet upphävts.

MIG 2023-6pdf