Digital kommunicering i ansökningsmål vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt

2020-05-08

Det innebär att handlingar till och från domstolen kommer att skickas digitalt istället för i brev.Vad avser ansökningar i mål om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken, s.k. ansökningsmål, gäller särskilda direktiv. Följ länken för utförlig information.