Det saknas skäl att ingripa mot upphandling av totalentreprenad för tvärbanan Kistagrenen

2020-06-05

Gülermak A??r Sanayi ?n?aat ve Taahhüt A.?. (Gülermak) tilldelades upphandlingskontraktet efter att Trafiknämnden i Region Stockholm bedömt att bolaget uppfyllde samtliga av de obligatoriska krav som ställts i upphandlings­dokumentationen och att bolaget lämnat anbud med lägst jämförelsetal utifrån pris och kvalitet. Vid anbudsutvärderingen bedömde Trafiknämnden att COMSA:s anbud inte uppfyllde alla de krav som ställts i upphandlingsdokumenten och tog därför inte upp anbudet till vidare utvärdering.

COMSA gör i sin ansökan om överprövning bl.a. gällande att Gülermak inte uppfyller kravet på att anbudsgivare skulle ha dokumenterad erfarenhet av viss omfattning som skulle verifieras med minst två referensprojekt, varav ett skulle vara totalentreprenad.

- Förvaltningsrätten anser att Trafiknämnden i Region Stockholm har haft fog för att anse att minst ett av Gülermaks referensprojekt var en totalentreprenad och att bolaget därmed uppfyller kravet. Det COMSA fört fram ger inte tillräckligt stöd för att ifrågasätta den bedömning som gjorts av den upphandlande enheten. Det finns sammanfattningsvis inte skäl för ingripande enligt LUF med anledning av det COMSA fört fram i målet, säger rådmannen Louise Molin Alfredsson.