De tilltalade i det s.k. ”chicken-race målet” döms för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott

2020-06-03

Tingsrätten har kommit fram till att de båda unga männen kommit överens om att köra bilarna mot varandra som en utmaning och att ingen av dem gjort vad som krävts för att i tid avbryta utmaningen. Det finns därför ingen tvekan om att de allvarligt brustit i den omsorg och varsamhet som krävs av bilförare. De har vid körningen visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom. Trafikolyckan som följde har också orsakat mycket allvarliga skador på de tre personer som var passagerare i bilarna.

 

Tingsrättens majoritet bestämmer påföljden till skyddstillsyn i förening med samhällstjänst med hänsyn till de tilltalades ålder, att de tidigare är ostraffade och med hänsyn till att de själva skadades. En nämndeman är skiljaktig och anser att fängelsestraff ska dömas ut.