Beslut i mål om resning

2020-11-27

Fråga om resning i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 3978-18 (se HFD 2019 not. 31).