Beslut i mål om rättsprövning

2024-02-14

Avvisad ansökan om rättsprövning.