Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-09-13

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då det inte ansågs vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att ett förhandsbesked lämnades.