Begränsning av antalet platser för åhörare i rättssalarna

2020-11-17

Journalister ombedes särskilt kontakta domstolen för att säkerställa plats i rättssal i samband med förhandlingar som de önskar bevaka.