Barn som återvänt efter vistelse i krigsområde bereds vård med stöd av LVU

2021-12-10

I oktober i år kom barnen, som är hemmahörande i Stockholm, tillbaka till Sverige från Syrien. Direkt vid ankomsten omhändertogs de av socialtjänsten med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten har nu bestämt att barnen ska tvångsvårdas enligt lagen. Barnens vårdnadshavare har enligt domstolen brustit i omsorgen om barnen genom att låta dem växa upp i en extremistisk och våldsbejakande miljö. Barnen har nu ett behov av vård som måste säkerställas genom tvångsinsatser.

- Barnen har vuxit upp under mycket svåra förhållanden och deras beteende efter ankomsten till Sverige visar att uppväxtmiljön tydligt har påverkat dem. De är därför i behov av vård och denna vård måste säkerställas med stöd av LVU, säger Håkan Åberg, chefsrådman.