Även hovrätten ogillar åtal för äktenskapstvång

2020-06-11

En första förutsättning för att de tilltalade ska kunna dömas för äktenskapstvång är att flickan och kusinen ingått en s.k. äktenskapsliknande förbindelse, som innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra. Det krävs också att förbindelsen inte kan upplösas formlöst. Hovrätten konstaterar att den utredning som har lagts fram inte är tillräcklig för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att parterna har ingått en sådan äktenskapsliknande förbindelse. De tilltalade kan därför inte dömas för äktenskapstvång.

Hovrätten instämmer även i tingsrättens bedömning att det inte är visat att de tilltalade har gjort sig skyldiga till vare sig förberedelse till äktenskapstvång eller ofredande mot flickan.

Hovrättens ledamöter var eniga. Rättens ordförande, tf. hovrättslagmannen Katarina Rikte, understryker i en kommentar: ”Frågan i målet är om det är bevisat att målsäganden och hennes kusin har ingått en äktenskapsliknande förbindelse. Hovrätten anser att det inte är bevisat.”