Åtalet i det så kallade Notviken-målet

2022-01-19

Praktisk information

Det kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i salen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och informerats om att de fått plats. Alla åhörare ombeds att vara på plats i god tid och att iaktta de rekommendationer som gäller med anledning av den pågående pandemin.

Tingsrätten har inte möjlighet att ordna med sidosal.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras under de dagar huvudförhandlingen pågår.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen.

All elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Övrigt

För beställning av handlingar och närmare information om datum för förhandlingsdagar hänvisas till lulea.tingsratt@dom.se

För övriga frågor om målet hänvisas till kansliet, tel: 0920-29 55 30. Föranmälan från media ska göras per e-post till lulea.tingsratt@dom.se

Rådmännen Stefan Lundstig (ordf.) och Sofia Larsdotter Carlsson samt fyra nämndemän kommer att döma i målet. Tingsrätten har förstärkt sitsen med hänsyn till den omfattande smittspridningen av Covid-19.