Åtal väckt i mål angående försök till mord i stadsdelen Ryd

2022-01-20

Förhandlingen är planerad att börja den 1 februari klockan 09.00.Utgångspunkten är att huvudförhandlingen till övervägande del kommer att vara offentlig. Rätten kommer att ta ställning till om det finns skäl att förordna om stängda dörrar avseende någon del av förhandlingen. Om rätten beslutar om stängda dörrar finns det inte möjlighet att följa huvudförhandlingen som åhörare.

 

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras av ordningsvakter. Kontrollen går fortare ju färre föremål som medtas. Om möjligt, undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

 

Journalister som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer tillåtas att i rättssal använda sig av den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering. Bildupptagning och fotografering är dock inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. För övriga åhörare gäller som vanligt att all elektronisk utrustning som medförs in i rättssalen och kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) ska vara avstängd och undanstoppad.