Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två personer, en man och en kvinna, häktade för misstanke om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse

2019-02-04

 Solna tingsrätt har idag beslutat om häktning av två personer misstänkta för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse i Bromma.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för mord på Lidingö

2019-02-04

 I dag väcktes åtal för bl a mord och medhjälp till mord på Lidingö i Stockholm, den 5 juni 2018. De åtalade är sju häktade ungdomar.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-02-04

 Fråga om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting m.m. med anledning av brott mot mänskligheten eller om denna kan undgå ansvar på grund av tvång.

Share Öppna i ny flik

Två personer begärda häktade för misstanke om allmänfarlig ödeläggelse

2019-02-04

 Solna tingsrätt håller idag häktningsförhandling i mål där två personer har begärts häktade.

Share Öppna i ny flik

Michael Engberg döms för mord och mordförsök i Högsbo

2019-02-04

 Göteborgs tingsrätt dömer idag en 34-åriga Michael Engberg till livstid för ett mordförsök med kniv den 28 december 2017 och ett mord med kniv den 8 mars 2018. Båda dåden begicks i stadsdelen Högsbo och i respektive offers lägenhet. Men varken offer eller förövare kände varandra sedan tidigare. Den dömde bor i Högsbo och knöts till brotten främst genom teknisk bevisning.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling tidigarelagd

2019-02-01

 Häktningsförhandling i Umeå tingsrätts mål rörande mord har tidigarelagts till idag fredag den 1 februari kl.15:00.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om död kvinna hittad i badkar, åklagaren yrkar ansvar för mord alternativt grovt vållande till annans död m m.

2019-02-01

 Åtal är nu väckt vid Solna tingsrätt mot den person som suttit häktad sedan maj 2018 för misstanke om bl.a. mord.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet om Västlänken i Göteborg

2019-02-01

 Högsta domstolen har i dag beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet om tillstånd att anlägga järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers rätt till statsbidrag för 2017

2019-02-01

 Eftersom föreningen Sveriges unga muslimer har visat att organisationen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, finns inte skäl att avslå föreningens ansökan om bidrag för 2017 eller återkräva bidrag för tidigare år.

Share Öppna i ny flik

Åtal i det s.k. Vivallamålet

2019-02-01

 ?Åklagaren har idag väckt åtal i det s.k. Vivallamålet