20-åring döms för grov misshandel och grovt vapenbrott efter skjutning vid Gustav Adolfs torg i Helsingborg

2019-02-05

Den 30 juni 2018 inträffade en skottlossning vid Gustav Adolfs torg på Söder i Helsingborg. I målet har åklagaren gjort gällande att den åtalade 20-åringen, som haft med sig en pistol, tillsammans med flera kamrater sökte upp 27-åringen och dennes kamrat och att det uppstått en konflikt. 27-åringens kamrat blev skjuten i benet och 20-åringen blev såväl knivstucken som skjuten i bröstet. En av 20-åringens kamrater blev också han knivstucken. Samtliga blev allvarligt skadade. Åklagaren har påstått att det var 20-åringen som sköt 27-åringens kamrat i benet, vilket denne har förnekat. 27-åringen har erkänt att han i nödvärn knivhögg 20-åringens kamrat samt knivhögg och sköt mot 20-åringen. Händelseförloppet har varit mycket hastigt.

Tingsrätten anser att åklagaren har bevisat att 20-åringen haft med sig en pistol och att det också är han som har skjutit 27-åringens kamrat i benet. Detta efter att det uppstått en kamp mellan de två om pistolen. Enligt tingsrätten har åklagaren, som åtalade för försök till mord, dock inte bevisat att 20-åringen haft uppsåt att försöka döda 27-åringens kamrat. Tingsrätten har därför dömt honom för grov misshandel och grovt vapenbrott.

I anslutning till denna skjutning har 27-åringen, såsom han uppfattade det, blivit attackerad av en kamrat till 20-åringen och han har för att freda sig stuckit denne i ryggen med en kniv. Tingsrätten har ansett det klarlagt att 27-åringen därefter har stuckit kniven i skuldran på 20-åringen i syfte att avväpna denne från pistolen, vilket 27-åringen också gjort. 27-åringen har därefter skjutit 20-åringen i bröstet med denna pistol, eftersom han på grund av vad han såg och hörde trodde att 20-åringen hade ytterligare ett vapen med sig. Tingsrätten har kommit fram till att 27-åringen befann sig i en nödvärnssituation såväl när han utdelade knivhuggen som när han avlossade skottet.

– Det är endast i utpräglade undantagsfall som det kan accepteras att en person uppsåtligen brukar kniv eller vapen för att freda sig. I detta fall, bland annat mot bakgrund av att 27-åringen varit omringad av ett flertal personer och att hans kamrat var utsatt för ett allvarligt angrepp, har det varit fråga om ett sådant undantagsfall. 27-åringen har uppfattat att såväl hans som kamratens liv var i fara, säger chefsrådmannen Margita Åhsberg som var rättens ordförande vid förhandlingen.

Enligt tingsrättens bedömning har 27-åringen inte gått utöver vad som har varit tillåtet enligt nödvärnsrätten. 27-åringen har därför frikänts från ansvar för dessa brott.

Av utredningen har vidare framkommit att 27-åringen tagit med sig vapnet från platsen men omedelbart kontaktat polisen för att överlämna detta. Hans innehav har därför kommit att bli mycket kortvarigt och enligt tingsrättens bedömning ligger detta väl inom ramen för vad som kan anses skäligt. Han har därför frikänts från ansvar för grovt vapenbrott.

Påföljden för 20-åringen har, med hänsyn till att han var 19 år vid brottstillfället, bestämts till fängelse i tre år. Utöver fängelsestraffet ska mannen också betala skadestånd till 27-åringens kamrat. Han utvisas på tio år.

I målet har ytterligare tre personer varit åtalade för att ha misshandlat 27-åringens kamrat med slag och sparkar när denne låg skottskadad på trottoaren. Det har varit en rörig situation med ett stort antal personer som befunnit sig på platsen i olika omgångar. Tingsrätten har ansett det klarlagt att ett flertal av dessa personer har misshandlat 27-åringens kamrat. Tingsrätten anser dock inte att den bevisning som har presenterats mot de tre personer som har åtalats är tillräckligt robust för att det ska vara bevisat att just de har deltagit i misshandeln. De tre personerna har därför frikänts från ansvar.

Senast ändrad: 2019-02-05
 
Warning1