Åtal har väckts om allmänfarlig vårdslöshet, olaga intrång mm vid Hässleholmbrand

2020-02-07

Åtalet

En 16 årig flicka åtalas för allmänfarlig vårdslöshet, grovt brott, för att hon genom att kasta fimpar i en lagerlokal orsakat den brand som ödelade lokalen i augusti 2019, som i sin tur innebar att tågtrafiken genom Hässleholm stoppades under flera dagar.

Fyra andra ungdomar åtalas får olaga intrång i samma lagerlokal. Tre av de fem ungdomarna åtalas också för ringa narkotikabrott, vilket avser en annan tidsperiod än när branden inträffade.

Huvudförhandlingsplan

Huvudförhandling i målet kommer att inledas måndagen 24 februari på Hässleholms tingsrätt. Följande planerade dagar är 25 februari, 3 mars och 5 mars.

Ordningsregler

Utöver förbud mot att filma och fotografera i rättssalen, vilket följer av lag, gäller följande ordningsregler vid förhandlingen.

 

Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild, t.ex. kameror och mobiltelefoner, ska i rättsalen vara avstängd och undanstoppad. Detta gäller inte de som använder utrustningen som ett arbetsredskap, t.ex. journalister, åklagare, advokater, myndighetsförträdare eller rätten. Utrustningen får dock inte heller av dem användas på ett sätt som stör sammanträdet, ordningen eller bryter mot fotograferingsförbudet.

 

Åhörare bör undvika att lämna och gå in i rättssalen annat än i anslutning till att förhandlingen påbörjas, avslutas eller vid paus.

 

Jackor, väskor och andra personliga tillhörigheter får inte lämnas kvar i salen under förhandlingspauser eller överläggningar.

Ordningsreglerna har beslutats av tingsrätten för att huvudförhandlingen ska kunna genomföras på ett säkert och bra sätt. Den som inte följer ordningsreglerna kan bli avvisad från rättssalen, dvs. inte få närvara under förhandlingen.

 

Övrigt

Huvudförhandlingsplanen kan komma att ändras.