Åtal har väckts mot tre poliser för polisskjutningen av en ung man

2019-04-12

Tingsrätten kommer nu att påbörja planeringen av den kommande huvudförhandlingen och löpande lägga ut information om målets handläggning på hemsidan. Åklagare har bedömt att huvudförhandlingen kommer att ta ca 6-7 dagar. Ansvarig domare i målet kommer att vara chefsrådmannen Erik Lindberg.

För beställningar av handlingar eller frågor om tingsrättens planering av målet hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se samt till domstolshandläggaren Julia Isacsson, tfn 08-561 65 364.

För övriga frågor i tingsrättens mål hänvisas till chefsrådmannen Erik Lindberg, 070-183 16 15.

Senast ändrad: 2019-04-12