Åtal har väckts mot en man för mord och mordförsök på Birger Jarlsgatan i mars 2020

2020-11-30

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan april i år har en man varit häktad som misstänkt för mord och mordförsök på Birger Jarlsgatan i Stockholm i mars 2020.

Åklagaren har i dag väckt åtal mot mannen rörande bl.a. mord och mordförsök.

Huvudförhandlingen planeras att påbörjas den 2 december 2020 och beräknas pågå i sammanlagt sju dagar.

Övrigt

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker via e-post eller telefon till domstolshandläggaren Elisabet Amann, se kontaktinformationen.

Utöver reserverade platser för media finns ett begränsat antal åhörarplatser i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 1, se kontaktinformationen. Beställningar kan med fördel göras per e-post.

För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Elisabet Amann, se kontaktinformationen.

Ordförande i målet är rådmannen Carl Winnberg.