Åtal har väckts angående mord m m i Söderhamn

2023-03-15

Nedan finns praktisk information inför huvudförhandlingen som startar den 29 mars.

Huvudförhandling

Huvudförhandling i målet beräknas pågå under 20 dagar med start den 29 mars 2023. Förhandlingen hålls i säkerhetssal i Attunda tingsrätt, Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna.

Rätten består av rådmännen Bengt-Olov Horn och Niclas Eltenius samt fyra nämndemän.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Platser till media och allmänheten

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen. Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt, men senast den 24 mars 2023, anmäla detta genom att skicka e-post till adressen resurs.attunda.tingsratt@dom.se.

Tingsrätten kommer fördela platserna i salen på så sätt att varje redaktion i första hand erbjuds en plats var. Om någon redaktion vill delta med mer än en person kommer det att vara möjligt endast i mån av plats. Förtur ges till de journalister som anmält sig. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas. För allmänheten finns ett antal platser, men dessa kan inte bokas.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen startar kl. 09.30.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Efter beslut från tingsrätten kan åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling tillåtas använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga åhörare gäller att all elektronisk utrustning (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Vid paus och lunch ska alla tillhörigheter tas med ut från rättssalen. Kvarlämnade kläder, väskor, kameror etc, kommer att tas om hand och förvaras i tingsrättens reception. Mat och dryck får inte medtas in i rättssalen.