Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fängelse för männen i jaktbrottshärvan

2017-11-10

 Tingsrätten har dömt en 37-åriga Johan Lund för två fall av grovt jaktbrott, bestående i att han skjutit en järv och snarat en björn, samt för vapenbrott och brott mot vapenlagen, till fängelse i ett år och tre månader.

Share Öppna i ny flik

Anhållande hävt av tidigare misstänkt för mord i Åre

2017-11-10

 Den man i 30-årsåldern som suttit anhållen sedan i onsdags skäligen misstänkt för mord på en kvinna i Åre den 7 november i år har under förmiddagen i dag försatts på fri fot efter beslut av åklagare.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för flera fall av rån- och rånförsök i Borås

2017-11-10

 I dag fredag den 10 november 2017 har åtal väckts vid Borås tingsrätt mot tre personer på sannolika skäl misstänkta för sammanlagt elva rån och rånförsök i centrala Borås under augusti och september månad i år.

Share Öppna i ny flik

Stefan Adolfsson döms för barnvåldtäkter

2017-11-10

 55-åriga Stefan Adolfsson våldtog och smygfilmade sin styvdotter. Han döms nu till sex års fängelse av Örebro tingsrätt. Flickan blev våldtagen första gången som 13-åring och övergreppen skedde under flera år. Stefan Adolfsson försåg också barnet med narkotika och pengar. Det har varit fråga om 40 000 kr, 20 000 kr och 9 000 kr. Hon har fått pengar vid varje tillfälle. Det har varit fråga om 40 000 kr, 20 000 kr och 9 000 kr. Hon och Stefan Adolfsson har oftast diskuterat pengar innan dom sexuella övergreppen utfördes.

Share Öppna i ny flik

Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att göra en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott

2017-11-09

 Enligt nationella och internationella rapporter har utsatthet, hot och hat mot judar i Sverige under den senaste tiden ökat. Nu får Brottsförebyggande Rådet, Brå, i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet.

Share Öppna i ny flik

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet inför valet

2017-11-09

 Regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera politiskt motiverad brottslighet. Myndigheterna ska särskilt redogöra för insatser och åtgärder som vidtas inför valrörelsen 2018.

Share Öppna i ny flik

Jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna

2017-11-09

 Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som innebär att möjligheterna för en anvisningskommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Syftet med förslaget är att åstadkomma en jämnare fördelning av de ensamkommande barnen mellan kommunerna.

Share Öppna i ny flik

HD bedömer om ett narkotikabrott ska betraktas som grovt eller synnerligen grovt

2017-11-09

 Rebar Muhammed åtalades för att under fyra veckor i juli 2016 ha hanterat cirka 1 kg kokain och drygt 7 hg cannabis samt ha förmått tre andra personer att förvara och överlåta narkotika. Rinkeby-grillen i en Stockholmsförort hade använts vid narkotikaförsäljningen.

Share Öppna i ny flik

Hur ska ordinarie domare rekryteras i framtiden?

2017-11-09

 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot Domarrekryteringsutredningens betänkande Rekrytering av framtidens domare. Med förslagen vill utredningen säkerställa att alla domstolar i hela Sverige också i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de skickligaste och mest lämpade juristerna.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för grova bedrägerier mot SBAB

2017-11-08

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål som rör ett antal grova bedrägerier begångna mot det statliga bolåneinstitutet SBAB. Där Mesut Gavgacioglu, Robertino Dabrowski, Joakim Eriksson, Tony Eriksson Senatore, Elisabet Jurewicz samt Johan Kolompar, PAUL Bahnan döms till ansvar, varav sex får fängelsestraff på ett år eller mer. Johan Kolompar och Mesut Gavgacioglu som utpekats som huvudmän får tre och ett halvt års fängelse vardera.