Anders Eklund får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

2019-05-06

Anders Eklund dömdes av Falu tingsrätt den 6 oktober 2008 till fängelse på livstid för mord på Pernilla Hellgren och Engla Höglund och för grova sexuella övergrepp riktade mot dem. Offren har i båda fallen varit fysiskt underlägsna, i prakten helt försvarslösa personer och i det ena fallet ett barn, som övermannats och dödats på ett brutalt sätt.

 

När det gäller risken för återfall i brottslighet konstaterar Rättsmedicinalverket (RMV) i sitt yttrande till domstolen att det på en tregradig skala (låg, medelhög och hög) finns en hög risk för återfall i brott. RMV anger att Anders Eklund under många år uppvisat ett predatoriskt sexuellt beteende där han upprepat begått eller försökt begå mycket allvarliga våldsbrott med sexuella motiv. Han har vidare enligt RMV en bristande insikt kring framtida risker och risksituationer för att återfalla i brott.

 

Tingsrätten konstaterar i dagens beslut att Anders Eklund visserligen medverkat till att främja sin återanpassning i samhället och att det inte heller finns någon misskötsamhet under tiden i anstalt som talar mot en omvandling. Vid en sammantagen bedömning kommer ändå tingsrätten fram till att det föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att Anders Eklund återfaller i brottslighet av allvarligt slag. En sådan bedömning av återfallsrisken utgör ett absolut hinder för omvandling av ett straff på livstids fängelse till ett tidsbestämt fängelsestraff.

 

Senast ändrad: 2019-05-06