Allvarliga brister i skolor – fyra kommuner tvingas betala viten

2020-05-19

Skolinspektionen har exempelvis funnit brister i undervisning och lärande, avsaknad av trygghet och studiero i skolmiljön och bristande struktur för att skydda elever mot kränkande behandling. De har även funnit bristande förutsättningar för lärande och trygghet, bristande struktur gällande elever i behov av särskilt stöd och brister i styrning och utveckling av verksamheten.

– Det handlar om fyra olika mål vid förvaltningsrätten rörande fyra olika kommunala skolor. Trots att Skolinspektionen under lång tid påtalat bristerna har skolorna inte lyckats komma till rätta med alla problem inom föreskriven tid. Att bristerna i vissa fall avhjälpts efter den tiden innebär inte att ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse. Det utdömda vitet ska kommunerna betala till staten, säger rådmannen Johan Gefvert.

Mål nr Skola Kommun Utdömt vite 19597-19 Malmsjö skola Botkyrka 800 000 kr 28340-19 Jens Billeskolan 7-9 Bjuv 200 000 kr 28433-19 Rådaskolan Mellerud 350 000 kr 29307-19 Carl johanskolan Karlsborg 300 000 kr