22-årig kvinna döms för grov misshandel m.m.

2023-03-15

Gärningarna har innefattat att kvinnan under några dygn under september 2022 utsatt sin dotter för våld och andra kränkningar genom att bl.a. flera gånger stampa dottern i ansiktet och på överkroppen, utdela slag i ansiktet med öppen och knuten hand, kasta föremål på dottern och dra dottern i håret över golvet.

Tingsrätten har bedömt att kvinnan genom att stampa dottern i ansiktet gjort sig skyldig till en grov misshandel trots att dottern inte drabbats av några allvarliga fysiska men av våldet. Kvinnan har visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att utöva våld mot ett skyddslöst barn, som dessutom stått under hennes vårdnad.

Påföljden har bestämts till två års fängelse i enlighet med åklagarens yrkande. Några förmildrande omständigheter har inte framkommit.

Målsäganden tillerkänns skadestånd med 110 000 kr, varav 100 000 kr avser ersättning för kränkning.

Rätten är enig i sin bedömning.