21-årig man döms till fängelse för explosioner på skola i Hässleholm

2019-07-10

Den 21-årige mannen har gått med på att han orsakat explosionerna, men menat att han ska dömas för skadegörelse och inte för allmänfarlig ödeläggelse bl.a. eftersom explosionerna inte haft sådan kraft eller kunnat leda till sådana skador på andra människors hälsa som krävs för att han ska kunna dömas för allmänfarlig ödeläggelse. Tingsrätten har dock ansett att det genom utredningen är visat att explosionerna var tillräckligt omfattande och att de också innebar fara för att andra skulle drabbas av sådana skador på sin hälsa att hans handlande ska bedömas som allmänfarlig ödeläggelse.

Genom explosionerna drabbades två elever och en lärare av hörselskador. Tingsrätten dömer därför även 21-åringen för misshandel. Mannen döms även för att ha hotat två elever på skolan. Mannen ska också betala skadestånd till de elever och den lärare som misshandlats eller utsatts för hot i samband med explosionerna. Mannen frikänns från att ha hotat ytterligare personer i samband med händelsen.

Mannen hade också med sig fler bomber till skolan. Dessa detonerades inte och eftersom åklagaren inte lyckats bevisa att han hade för avsikt att använda bomberna på annan tid eller plats frias han från denna del av åtalet. Mannen döms även för barnpornografibrott.

– Åklagaren har lagt fram en omfattande och övertygande bevisning om explosionerna och deras effekter. Bland annat har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i ett utlåtande uttalat sig om vilken fara explosionerna innebar för andra. Det har varit fråga om explosioner under skoltid när lärare och elever befann sig i lokalerna som, även om de inte orsakat stora materiella skador, varit så omfattande att de varit farliga för andras hälsa och kunnat orsaka i vart fall övergående hörselskador. Tre personer fick också sådana skador, säger rättens ordförande rådmannen Karin Månsson.

Enligt det rättspsykiatriska utlåtande som domstolen fått in i målet led mannen inte av någon allvarlig psykisk störning, varken vid gärningarna eller när han undersöktes av läkarna. Det finns därför inte förutsättningar att besluta att han ska dömas till rättspsykiatrisk vård. Han ska i stället, med hänsyn till att det delvis rör sig om mycket allvarliga brott, dömas till fängelse i två år och tre månader.

        

        

 

  

Senast ändrad: 2019-07-10