20-årig man döms för försök till mord

2020-06-15

Upprinnelsen till händelsen var ett slagsmål tidigare på kvällen på Hörnellgatan, utanför restaurangen Wok N Roll. Konflikten handlade om skador på en bil. Det fanns förutom slagsmålet också en bakgrund av tidigare konflikter mellan några av de inblandade männen. Efter slagsmålet bestämde sig två sällskap med fem unga män i vardera bilen att mötas för att ”göra upp” på Vitberget, utanför Boda borg. Slagsmål utbröt mellan samma två personer som tidigare slagits på Hörnellgatan. Under slagsmålet bröt sig en tredje man – en mycket god vän till en av de som slogs – in i slagsmålet och drog kniv.

Ett av huggen gick genom buken och ledde till livshotande skador. Brottsoffrets kamrater körde honom omedelbart till Skellefteå lasarett, där han opererades akut. Tingsrätten gör bedömningen att 20-åringen måste ha förstått att de knivhugg han utdelade innebar livsfara. Eftersom han trots det ändå utdelade flera knivhugg mot brottsoffret ska han dömas för försök till mord. Han ska också betala 132 700 kr i skadestånd till brottsoffret.

- Även om 20-åringen i efterhand säger att han inte ville orsaka någons död, så kvarstår det faktum att han högg upprepade gånger mot brottsoffret, konstaterar rättens ordförande rådmannen Carin Lewini.

- Han måste ha förstått att hans handlande kunde ha inneburit att någon dog och den insikten hindrade honom inte från att utdela de aktuella knivhuggen, fortsätter hon.

Tingsrätten har varit enig i sin bedömning.