Press Lexbase AB utser ny revisor

Lexbase AB utser ny revisor

På grund av bristande förtroende med anledning av utfört revisionsarbete har Lexbase ABs revisor Christer Eriksson vid Crowe Horwath Revisionsbyrå den 3 november 2015 entledigats av bolagsstämman. Till ny revisorsfirma utsågs samtidigt Ernst & Young.