Sök vårdpersonalsinformation

I Lexbase databas över legitimerad vårdpersonal och veterinärer kan du enkelt söka på personer genom för- eller efternamn, personnummer samt yrkesinriktning. Resultatet presenteras sedan direkt på skärmen i enlighet med dina valda preferenser.

Innehav av läkarlegitimation

Lexbase vårdpersonalsinformation säkerställer att den yrkesutövande är innehavare av legitimation inom sitt yrkesområde. Läkarlegitimation medför rätten att självständigt förskriva läkemedel och bedriva medicinsk vård enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Det innebär att endast den som har läkarlegitimation får kalla sig för läkare.

Vårdpersonalsinformation

Lexbase vårdpersonalsinformation är ett yrkesregister över Sveriges samtliga läkare, tandläkare, sjukvårdspersonal samt veterinärer. Informationen innefattar vårdpersonals specifika inriktning inom deras medicinska yrkesliv.