Press Kontrollsystemet hinner inte med

Kontrollsystemet hinner inte med

Vi läser i media om hur dömda brottslingar arbetar på betydelsefulla positioner i våra skolor och sociala inrättningar. Debatten skapar uppmärksamhet och fokus på att skydda utsatta medborgare, som t.ex. skolbarn, från att utsättas för brott i deras vardag. Det görs utdrag ur brottregistret t.ex. när en förskollärare anställs. Det är bra. Problemet är att det enbart görs en gång och inte under tiden den anställde arbetar.

"Minst 97 personer som är dömda för sexualbrott arbetar med barn på svenska skolor. Bland fallen finns förskolelärare som har dömts för barnpornografibrott och lärare som tidigare har begått sexuella övergrepp mot elever. DN:s granskning visar att lagen som ska skydda skolan från sexualbrottslingar inte fungerar."

Dagens Nyheter 2013-06-12

Stor avsaknad av uppdaterad juridisk

Skolan är bara en av många arbetsplatser där juridisk information kan vara av avgörande betydelse och DN:s granskning visar att samhällsfunktionerna inte ens säkrar tryggheten för de mest utsatta.

Lexbase tar avstamp i den debatt som förts i tidningarna det senaste året och som handlar om att sexdömda brottslingar arbetar kvar i skolor och förskolor. Debatten engagerar och väcker frågor. Ett av svaren är Lexbase.