Hjälpsidor Frågor och svar

Frågor & Svar

Vad är Lexbase? 

Lexbase är nyhetstjänst med rättslig information om personer och företag. Lexbase är en webbtjänst som på ett och samma ställe tillgängliggör rättslig information från samtliga svenska domstolar och en rad andra myndigheter. Lexbase gör det möjligt att ta reda på om en person eller ett företag varit föremål för juridisk prövning.

Vad är Lexbase läkarinformation?

Lexbase läkarinformation är en databas över Sveriges samtliga läkare och tandläkare – här finns både de som har fått en disciplinpåföljd och de som inte har någon. Lexbase läkarinformation är en ny tjänst på den svenska marknaden.

Vilken information kan jag hitta i Lexbase?

Lexbase rättsdatabas uppdateras med tusentals dokument varje dag. I databasen finns domar från svenska domstolar i brott- och tvistemål. Brottmålsdomarna gallras efter en tid ut (beroende på brott) men tidigast efter fem år. Strafförelägganden gallras efter fem år. Tvistemålsdomarna gallras ut efter 20 år.

På grund av hög arbetsbelastning vid vissa domstolar innehåller inte databasen samtliga faktiska domar bakåt i tiden. Denna eftersläpning kan komma att fortsätta under 2016.

Hur hanteras handlingarna i Lexbase

Informationen som är sökbar i Lexbase hämtas in från svenska myndigheter och publiceras på det sätt som myndigheterna har upprättat dokumenten, d.v.s. Lexbase har inte manipulerat eller censurerat informationen. Dokumenten innehåller samtliga uppgifter som myndigheterna har registrerat om personen eller företaget och är presenterade på ett överskådligt och lättillgängligt sätt.

I brottmål framkommer vilken typ av brott det rör sig om, var brottet utfördes, vilket straff det blev, adresser samt vilka försvarare och åklagare som varit engagerade i det aktuella ärendet.

I brottmål framkommer vilken typ av brott det rör sig om, var brottet utfördes, vilket straff det blev, adresser samt vilka försvarare och åklagare som varit engagerade i det aktuella ärendet.

Vad innebär ett medlemskap och hur blir jag medlem?

Som medlem i Lexbase får du fritt söka i databasen över personer, företag och läkare. Du får även tillgång till kartsök, postnummerbevakning, söka beslut gällande läkare & tandläkare samt spara tidigare sökningar i din medlemsprofil m.m. För att bli medlem trycker du på ”Registrerar dig” på sajten.

Vilka betalningsalternativ finns det?

Vid betalning finns det många säkra betalningsalternativ att välja på. Du kan välja att betala för en upplysning via kort, PayPal eller mot faktura eller att betala via Lexbase medlemskonto. Vid en insättning på medlemskontot får du en bonus att handla för beroende på hur mycket pengar du sätter in. Du behöver bli medlem för att handla i Lexbase.

Vad kostar det?

Medlemskap – Engångsavgift 95kr – I ett nytt medlemskap ingår 1 komplett rapport i PDF (värde 89kr) och tillgång till Lexbase alla tjänster.

Dom - Rapport - I domsrapporten ges utförlig information kring ärendet såsom parter, händelseförlopp samt domstolens prövning avseende ansvar och domslut. Domen erhålls även i sin helhet i PDF-format och kostar 89 kr.

Strafföreläggande - Strafföreläggande innebär att en person som är misstänkt för brott föreläggs ett straff för gärning som kan ge böter och/eller villkorlig dom. Ett strafföreläggande förutsätter att den misstänkte erkänner gärningen genom att underteckna föreläggandet och det har samma verkan som en dom.

Strafförelägganden presenteras i Lexbase tjänst direkt på skärmen och kan inte laddas ned separat i PDF-format och kostar 89kr.

Rapporterna sparas under historiken i din medlemsprofil.

Är min sökning anonym?

Din sökning på Lexbase kan varken spåras av utomstående och du är helt anonym i sökningsförfarandet. Lexbase lämnar inte ut någon medlemsinformation eller användarhistorik utan domstolsbeslut.

Hur avslutar jag ett medlemskonto?

Medlemskontot kan när som helst avslutas av kontohavaren själv i medlemsprofilen. Väl inne på ditt konto söker du upp “Inställningar” och därefter väljer du “Avsluta konto.”

Vad gör jag om PDF-filen eller annan digital information är skadad?

Om informationen som du har efterfrågat är skadad kan du kontakta vår kundtjänst via kontaktformuläret, så uppdaterar vi den skadade informationen. Vi kontaktar sedan dig via den e-postadress som du uppgivit vid betalning eller via ditt medlemskonto.

Lexbase har utgivningsbevis för databas 

Utgivningsbeviset ger webbplatsen www.lexbase.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser. Webtjänsten drivs och kontrolleras av Lexbase och ansvarig utgivare är Jonas Häger. Utgivningsbeviset innebär att:

  • Personuppgiftslagen (PUL) gäller inte om tillämpningen av lagen strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.
  • Myndigheter får inte förhandsgranska eller försvåra publicering.
  • Verksamma på en redaktion får inte avslöja meddelarens identitet.
  • Meddelare har rätt att vara anonyma och myndigheter får inte forska efter personer som är verksamma på en redaktion eller avslöja meddelandens identitet.
  • Utgivaren ansvarar för det som publiceras.
  • Särskilda regler är gällande för s.k. yttrandefrihetsbrott.

Etiska regler 

Eftersom vi hanterar känslig information, om än helt offentlig, är det viktigt att vi skyddar utsatta parter, såsom vittnen och offer. Vi garanterar att dessa inte är sökbara liksom att domstolsbeslut i sekretessfrågor efterföljs. Domarna visas i sin helhet för att inte ge en vinklad bild och vi ansvarar för att ingen manipulering av data görs. På grund av dessa etiska ställningstaganden tillämpar vi följande regler:

  • Vittnen samt brottsoffer är EJ sökbara
  • Vittnen och offer visas EJ, om domstol beslutat om sekretess
  • Personer under 18 år är EJ sökbara
  • Vi ansvarar för att ingen manipulering av data görs