Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om överprövning av upphandling

2023-05-12

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om en domstol i ett mål som gäller huruvida en upphandling med stöd av 3 kap. 17 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna är undatagen från lagens tillämpningsområde, får grunda sitt avgörande på att den upphandlande myndigheten inte har visat att de tre rekvisiten för undantag i bestämmelsen är uppfyllda, trots att endast ett av rekvisiten har aktualiserats av parterna i processen (Mål nr 7104-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1361-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2023-05-11

 Det strider inte mot god fastighetsmäklarsed att i marknadsföringen av en bostad ange ett utgångspris som motsvarar det lägsta pris som säljaren kan tänka sig att sälja bostaden för men som väsentligt överstiger det av mäklaren bedömda marknadsvärdet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-05-11

 Dom i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplanen i mål om bland annat mord i Haninge ändras på nytt

2023-05-11

 Tingsrätten har beslutat att ändra huvudförhandlingsplanen i målet genom att ställa in förhandlingsdagen den 15 maj 2023, och lägga till förhandlingsdagar den 22, 25 och 30 maj samt 2 juni 2023, se bifogad huvudförhandlingsplan. Förändringarna beror på att det har framkommit ny information som bedöms vara av intresse i målet och som bl.a. föranleder vissa utredningsåtgärder.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer, liksom tingsrätten, två personer för händelser i Syrien och Irak 2013–2015

2023-05-11

 Hovrätten har i dag i stort fastställt tingsrättens dom i ett mål om bl.a. människohandel och grov våldtäkt mot barn i Syrien och Irak samt skärpt straffet för en av de inblandade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2023-05-11

 Fråga om förutsättningarna för att lämna assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms till fängelse i tio år för försök till mord och grovt rån

2023-05-11

 Falu tingsrätt har idag dömt tre män för försök till mord och grovt rån i en bastulokal i bostadsområdet Bojsenburg i Falun. Männen döms alla till fängelse tio år. De ska också betala skadestånd till målsäganden (den person som utsattes för brotten) med drygt 190 000 kronor. En av männen ska dessutom utvisas från Sverige, efter det att han avtjänat sitt fängelsestraff, och förbjuds att återvända hit. En annan av männen döms även för vissa andra brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2023-05-10

 Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för kostnader för andrahandshyra är inte beroende av att hyresvärden har samtyckt till andrahandsuthyrningen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom gällande mordet på Idrottsgatan i Falköping

2023-05-10

 Göta hovrätt har idag meddelat dom i målet där en man varit åtalad för att ha mördat sin ex-sambo på Idrottsgatan i Falköping. Hovrätten har fastställt tingsrättens dom på livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper straff för gruppvåldtäkt i Kungsparken

2023-05-10

 De fem tilltalade ska ha högre straff för den grova våldtäkten i oktober förra året. I övrigt gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten.