Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-12-07

 Rättsprövning av nekat bygglov med hänsyn till totalförsvarets intressen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-12-06

 Fråga om Affärsverket svenska kraftnät har rätt att överklaga beslut av Energimarknadsinspektionen som avser krav på en befintlig kraftproduktionsmodul enligt förordning (EU) 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer, för dess anslutning till distributionsnätet (Mål nr 2081-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1537-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2023-12-06

 Vad som avses med sjukdomsfall i socialförsäkringsbalken.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-12-05

 Nu inleder vi en serie om ovanliga brott. Lite då och då kommer vi att uppmärksamma brott som allmänheten kanske inte känner till. Veckans inlägg handlar om brott av krigsmän och är skrivet av Jonas Ene. Jonas arbetar som notarie vid Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-12-05

 Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26)

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-12-05

 Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-12-05

 Nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-11-30

 Regeringen har den 30 november

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-11-28

 Veckans inlägg handlar om det internationella arbetet som Sveriges Domstolar bedriver. Den här veckan skriver Pernilla Flank och Björn Lindén om hur det är att arbeta som långtidsexpert och projektsamordnare i två olika länder. Pernilla är för närvarande i Bosnien-Hercegovina och Björn i Armenien. Utmanande och utvecklande tycker de båda två. Vill du veta mer får du läsa bloggen!

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-11-28

 

Målet gällde rättsprövning av regeringens beslut avseende ansökan om sändningstillstånd för ljudradio till utlandet. Regeringen hade beslutat att avslå ansökan med hänvisning till att det inte finns några bestämmelser som anger hur fördelning av tillstånd att bedriva ljud-radiosändningar till utlandet ska ske och att ansökningar från privatpersoner tidigare har avslagits.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att regeringens beslut att vägra tillstånd för en pr...