Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket öppnar nytt lokalkontor i Umeå

2022-08-19

 Domstolsverket etablerar ett lokalkontor i Umeå, med planerad verksamhetsstart i mitten av september 2022. - Syftet med etableringen är att underlätta rekrytering av framtida domare och göra det enklare för medarbetare att stanna kvar inom Sveriges Domstolar, säger Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén.

Share Öppna i ny flik

Beslut i fråga om häktning samt tid för i dom i målet gällande försök till mord m.m. på Arena hotell i Linköping

2022-08-17

 

Tingsrätten har i dag beslutat att den tilltalade inte längre ska vara häktad i målet.

 

Dom kommer att meddelas den 31 augusti 2022 kl. 14.00

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mordet i en ort utanför Tärnaby

2022-08-17

 Tingsrätten dömde den 28 juni 2022 en 59-årig man för mord på sin 81-årige far till fängelse på livstid. Händelsen ägde rum under påskhelgen i en ort utanför Tärnaby. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Tre döms för bland annat försök till mord

2022-08-12

 En man och en kvinna sökte upp offret, följde efter i sin bil och rapporterade till en tredje person som mötte upp dem och sköt offret.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten inleder huvudförhandling i målet om dykningar vid Estonia den 22 augusti 2022

2022-08-05

 Sedan åklagaren väckt talan mot två personer för att ha filmat vraket av Estonia friade Göteborgs tingsrätt de båda åtalade. Hovrätten gjorde en annan bedömning än tingsrätten bl.a. i fråga om Estonialagens tillämplighet och återförvisade målet till tingsrätten för en ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Mål om interimistiskt vitesförbud utan motparts hörande

2022-08-05

 

Frågan i målet har varit om det har funnits förutsättningar att utan motpartens hörande besluta om interimistiskt vitesförbud enligt patentlagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det inte har funnits förutsättningar att meddela sådant beslut och har därför upphävt det överklagade beslutet.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-08-04

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 6477-22.

Share Öppna i ny flik

Övertygande bevisning om knuff på tågspår. Paus i huvudförhandling för rättspsykiatrisk undersökning.

2022-08-02

 Rätten har beslutat att en rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras beträffande den person som står åtalad vid Södertörns tingsrätt för att ha knuffat ner en man på ett tågspår. Undersökningen ska ge underlag för påföljdsbedömningen, men kan också ha betydelse för frågan om uppsåt. Huvudförhandlingen kommer att fortsätta när resultatet av undersökningen kommit in till tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord och brott mot griftefrid

2022-08-02

 En 42-årig man döms i dag av tingsrätten för mord och brott mot griftefrid till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-07-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.